back to home dude

Những kiểu tóc điên rồ

Những kiểu tóc điên rồ

Về Những kiểu tóc điên rồ

Công việc của bạn là mang đến cho các khách hàng một kiểu tóc mới! Hãy đảm bảo rằng họ rời tiệm cắt tóc của bạn trong bộ dạng tuyệt vời, hoặc đã được cạo râu sạch sẽ hay những chiếc đầu hói đã được phủ sơn. Trong trò chơi này bạn có thể để trí tưởng tượng của mình được tự do!