back to home dude

Những khối hình

Những khối hình

về Những khối hình

Xoay chuyển những khối hình và lấp đầy những hàng ngang để làm chúng biến mất.