back to home dude

Những kẻ xấu 1

Những kẻ xấu 1

về Những kẻ xấu 1

Những tên xấu xa đã bắt cóc em gái bạn. Bạn phải làm theo những gì chúng nói, nếu không, bạn có thể sẽ không gặp được em gái nữa.