back to home dude

Những kẻ xâm lược dải thiên hà

Những kẻ xâm lược dải thiên hà

về Những kẻ xâm lược dải thiên hà

Hãy bắn tất cả các tàu vũ trụ thù địch, tuy nhiên, bạn phải coi chừng, đôi lúc sẽ có phần thưởng rơi xuống và đôi lúc sẽ là bom.