back to home dude

Những kẻ xâm lăng lạ mặt

Những kẻ xâm lăng lạ mặt

về Những kẻ xâm lăng lạ mặt

Tiêu diệt tất cả những kẻ xâm phạm trước khi chúng đoạt được lãnh thổ. Chọn nhân vật yêu thích của bạn và tiêu diệt những kẻ thù xâm lăng. Bạn có thể chọn giữa một chiến binh mạnh mẽ, một kẻ khôn vặt lén lút hoặc một phù thủy thông minh. Bạn sẽ chọn ai?