back to home dude

Những kẻ chuyển tiền 2

Những kẻ chuyển tiền 2

Về Những kẻ chuyển tiền 2

Hai người tù nhân này đã có thời gian ở trong nhà tù lâu hơn thời gian ở ngoài. Mọi chuyện đều yên ổn, cho đến một ngày họ nhận được một lá thư quan trong. Người cha bị kẹt trong nhà tù và ông ấy muốn thoát ra. Bạn sẽ giúp người đàn ông lớn tuổi chứ?