back to home dude

Những hình viên dễ thương

Những hình viên dễ thương

về Những hình viên dễ thương

Hãy làm những hình viên biến mất bằng cách kết hợp những viên cùng màu thành bộ 4 hoặc nhiều hơn.