back to home dude

Những hình tam giác

Những hình tam giác

về Những hình tam giác

Cố gắng tránh các hình tam giác trên cả hai màn hình cùng một lúc.