back to home dude

Những hiệp sỹ và zombie

Những hiệp sỹ và zombie

về Những hiệp sỹ và zombie

Những phù thuỷ độc ác đã biến mọi người ở cung điện của vua Redbeard thành zombie. Họ rất nguy hiểm và muốn tấn công toà lâu đài. Bạn có muốn bảo vệ lâu đài? Hãy bố trí quân đội theo chiến lược và chiến đấu.