back to home dude

Những đội quân chiến tranh 1

Những đội quân chiến tranh 1

về Những đội quân chiến tranh 1

Chọn một nhân vật và vẽ ra một cuộc hành trình khám phá thế giới. Bạn phải đánh nhau với những kẻ thù khác nhau và sẽ trở nên mạnh hơn sau mỗi trận chiến. Bạn sẽ theo phe nào?