back to home dude

Những điều kỳ bí

Những điều kỳ bí

về Những điều kỳ bí

Hãy tìm những con số bên cánh tay phải của màn hình. Khi bạn tập hợp được tất cả chúng, bạn có thể chuyển sang cấp độ kế tiếp.