back to home dude

Những cuộc chiến tranh thế giới

Những cuộc chiến tranh thế giới

về Những cuộc chiến tranh thế giới

Chơi thật liều lĩnh. Hãy quan sát số lượng quân trại và cố gắng chiếm đóng hết tất cả những quốc gia.