back to home dude

Những cuộc chiến hình nhân

Những cuộc chiến hình nhân

về Những cuộc chiến hình nhân

Dùng chuột vi tính để ném những kẻ thù vào trong không trung và ngăn chúng tấn công bạn. Sau mỗi cấp độ bạn có thể mua những nâng cấp mà bạn có thể chuyển những kẻ thù thành những đồng minh. Bạn có thể hoàn thành tất cả những nhiệm vụ không nào?