back to home dude

Những cú đá ma thuật

Những cú đá ma thuật

Về Những cú đá ma thuật

Quyết định tốc độ và hướng đi. Bạn cũng nên để ý đến yếu tố gió nữa nhé. Hãy ghi điểm!