back to home dude

Những Con Thú Nổi Giận

Những Con Thú Nổi Giận

Về Những Con Thú Nổi Giận

Trong trò chơi Những Con Thú Nổi Giận, người ngoài hành tinh cố gắng bắt cóc những con thú này lên tàu không gian. Hãy ngăn chặn điều này bằng cách bắn những con thú vào những người hành tinh và những công trình của chúng. Bạn có thể vượt qua tất cả 27 cấp độ không? Chúc bạn may mắn!