back to home dude

Những con số thông minh

Những con số thông minh

Về Những con số thông minh

Những con số thông là trò chơi xếp hình đầy thử thách. Trong trò chơi này bạn phải ghép các miếng giống nhau lại để có số điểm cao nhất. Khối giá trị nhất bạn có thể tạo là gì? Hãy trượt các khối giống nhau lại với nhau để hợp nhất chúng lại. Số điểm trên mỗi miếng sẽ cao dần. Với mỗi bước di chuyển, miếng mới sẽ xuất hiện. Bạn sẽ chỉ có 8 ô trong bảng, vậy nên hãy chơi thật thông minh! Mở khóa chế độ thường để chơi phiên bản 16 ô.