back to home dude

Những con số 7

Những con số 7

về Những con số 7

Hãy lấy ra những con xí ngầu bằng cách cộng chúng lại thành con số 7. Bạn sẽ có thêm điểm với những sự kết hợp màu xanh