back to home dude

Những con rắn giận dữ

Những con rắn giận dữ

Về Những con rắn giận dữ

Những con rắn giận dữ là trò chơi miễn phí vui nhộn nhiều người chơi. Trượt theo cách của bạn để vượt qua lưới để bạn có thể ăn được nhiều chấm và trở nên dài hơn. Hãy ăn những con rắn kẻ thù trước khi chúng ăn bạn