Thể loại thấp hơn

Những con ma cùng bay lên nào Trò chơi

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Những con ma cùng bay lên nào hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 2Những con ma cùng bay lên nào khác nhau, ví dụ như Fly Zombie Fly 2 & Bay lên hỡi những con ma 1. Phóng những con ma và cố gắng bay càng xa càng tốt! Sau mỗi lần bạn có thể mua những nâng cấp trong cửa hàng. Bạn có thể đạt được điểm cao nhất không nào?
Kỹ năng

Gửi phản hồi