back to home dude

Những con cầu lông

Những con cầu lông

về Những con cầu lông

Bắn vào 2 con cầu lông giống nhau, để làm cho chúng biến mất. Sao cho không còn con nào trên màn hình.