back to home dude

Những con chim Canon nổi giận

Những con chim Canon nổi giận

Về Những con chim Canon nổi giận

Trò chơi chim nổi giận mới nhưng không phải bằng ná cao su nữa mà là súng đại bác. Bắn hết tất cả những con heo biến mất và chuyển sang cấp độ kế tiếp.