back to home dude

Những cô gái Candy Pop: phong cách dịu ngọt

Những cô gái Candy Pop: phong cách dịu ngọt

về Những cô gái Candy Pop: phong cách dịu ngọt

Trang điểm cho những cô gái Candy Pop từ vùng đất Yummi này! Chọn 1 trong 5 cô gái và tạo mẫu tóc cho họ! Đừng quên trang điểm và hoàn thành với việc đội lên một chiếc nón đẹp!