back to home dude

Những chuỗi giấy

Những chuỗi giấy

Về Những chuỗi giấy

Nghiền nát những con quái vật! Cắt những chuỗi vào đúng thời điểm để ăn cắp các quả bóng rơi trên đầu của họ.