back to home dude

Những chú ong

Những chú ong

về Những chú ong

Những chú ong với những viền đặc biệt xung quanh phải biến mất. Hãy kết hợp bộ ba hoặc nhiều hơn những hình giống nhau để làm chúng biến mất.