back to home dude

Những chú khỉ trở nên vui vẻ: Lễ Phục sinh

Những chú khỉ trở nên vui vẻ: Lễ Phục sinh

về Những chú khỉ trở nên vui vẻ: Lễ Phục sinh

Giúp những chú khỉ tìm tất cả những quả trứng Phục sinh! Tìm kiếm xung quanh, thu thập những món đồ có thể trở nên hữu ích và chiến thắng trò chơi này. Bạn có thể khiến những chú khỉ vui vẻ trở lại không?