back to home dude

Những chú khỉ nhỏ 3

Những chú khỉ nhỏ 3

về Những chú khỉ nhỏ 3

Bạn lại bị lạc mất 15 chú khỉ nhỏ. Hãy tìm kiếm trên chiếc thuyền của cướp biển và tìm những đồ vật hữu ích. Bạn sẽ mất bao lâu đẻ tìm ra chúng.