back to home dude

Những chú khỉ nhỏ 2

Những chú khỉ nhỏ 2

về Những chú khỉ nhỏ 2

Hãy tìm ra 15 chú khỉ bị lạc! Dùng chuột để tìm kiếm và thu thập những đồ vật hữu dụng. Bạn sẽ mất bao lâu để tìm thấy tất cả?