back to home dude

Những chú cừu Hurr Durr

Những chú cừu Hurr Durr

về Những chú cừu Hurr Durr

Các chú cừu này phải cho quay lại trang trại. Hãy nhấp chuột lên chúng để chúng có thể chuyển động. Nhưng bạn phải cẩn thận nhé, vì ở đây có rất nhiều các loại bẫy khác nhau. Bạn có thể cứu được hết số cừu này không?