back to home dude

Những chú cá không được chào đón

Những chú cá không được chào đón

về Những chú cá không được chào đón

Hãy đặt bom và gây ra một phản ứng chuỗi làm nổ bong bóng và thu thập năng lượng để giành điểm cao trong trò chơi này.