back to home dude

Những chiến thuật trên cầu 1

Những chiến thuật trên cầu 1

về Những chiến thuật trên cầu 1

Đặt thuốc nổ trên cầu và chờ kẻ thù đến. Làm cho thuốc nổ tung, gây càng nhiều thiệt hại càng tốt và nhớ là bạn cần loại bỏ tất cả những kẻ thù.