back to home dude

Những chiếc xe tải hủy diệt

Những chiếc xe tải hủy diệt

Về Những chiếc xe tải hủy diệt

Trong trò chơi này, bạn lái chiếc xe tải hạng nặng. Ép tất cả những chiếc xe và làm nổ những quả lựu đạn. Hãy về đích.