back to home dude

Những chiếc quần đáng sợ

Những chiếc quần đáng sợ

về Những chiếc quần đáng sợ

Giúp Ned! Những chiếc quần của anh ta bị chiếm bởi những bóng ma. Khi Ned đặt trên quần của anh ta, những bóng ma bất ngờ xuất hiện và kéo anh ra khỏi không gian. Cố gắng để tránh chướng ngại vật!