back to home dude

Những chiếc gươm và những đôi giầy 3

Những chiếc gươm và những đôi giầy 3

về Những chiếc gươm và những đôi giầy 3

Như là những đấu sĩ, bạn phải chiến thắng tất cả các trận chiến. Trong mỗi trận, bạn sẽ được tăng cường thêm năng lượng và vũ khí.