back to home dude

Những chiếc bánh ngọt ngào

Những chiếc bánh ngọt ngào

về Những chiếc bánh ngọt ngào

Hãy kết hợp ít nhất 3 chiếc bánh giống nhau để làm chúng biến mất và bạn giành được điểm. Liệu bạn có giành được điểm cao không? Hãy nhanh tay lên kẻo hết giờ.