back to home dude

Những chàng trai đối đầu cùng những cô gái

Những chàng trai đối đầu cùng những cô gái

về Những chàng trai đối đầu cùng những cô gái

Chọn một cậu bé hoặc một cô gái và cố gắng đánh bại đối thủ của bạn. Lưu điểm số của bạn bằng cách nhấn Submit sau khi kết thúc trò chơi.