back to home dude

Những câu chuyện tình

Những câu chuyện tình

về Những câu chuyện tình

Là Cupido, bạn sẽ dùng năng lực của mình để làm các cặp đôi yêu nhau. Hãy tìm những món đồ có ích và giải những câu đố để lên cửa tiếp theo.