back to home dude

Những cánh tay bị cấm đoán

Những cánh tay bị cấm đoán

Về Những cánh tay bị cấm đoán

Sau nhiều năm làm việc, Muramasa đã rèn ra một vũ khí rất lợi hại. Nhiệm vụ của bạn là lần theo hắn và ngăn cản hắn bằng mọi cách. Bạn phải giết hàng trăm kẻ thù, học những đòn tấn công mới và mua nâng cấp để tăng sức khoẻ.