back to home dude

Những bông hoa đang rơi

Những bông hoa đang rơi

Về Những bông hoa đang rơi

Những bông hoa liên tục rơi xuống từ bầu trời và nhiệm vụ của bạn là cho hoa vào giỏ cùng màu sắc ngay! Khi bạn cho càng giỏi, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn! Bạn có thể đạt được điểm số cao nhất?