back to home dude

Những Bông Hoa

Những Bông Hoa

về Những Bông Hoa

Nối những bông hoa giống nhau lại với nhau mà không để cho những đường nối cắt hoặc trùng lên nhau. Có một bảng đo ở góc dưới màn hình để đếm số lượt mà bạn đã đi. Nếu bạn có thể làm một cách hiệu quả, hãy làm điều đó. Số điểm của bạn sẽ cao hơn.