back to home dude

Những bong bóng Yeti

Những bong bóng Yeti

về Những bong bóng Yeti

Tạo ra những nhóm gồm 3 hay nhiều những bong bóng cùng loại để làm chúng biến mất. Sau đó hãy xóa sạch sân chơi.