back to home dude

Những bong bóng tốc độ

Những bong bóng tốc độ

về Những bong bóng tốc độ

Tạo ra nhóm gồm 3 hay nhiều những bong bóng cùng màu để làm chúng biến mất.