back to home dude

Những anh hùng Favelo

Những anh hùng Favelo

về Những anh hùng Favelo

Đừng để những chiếc ô tô đi tới phía bên kia của khu vực. Hãy sắp xếp người của bạn vào những vị trí chiến lược hoặc phá các con đường để làm giảm tốc của xe.