back to home dude

Nhốt lại

Nhốt lại

về Nhốt lại

Bạn là một chú chim! Và bạn đang đói bụng! Nhảy từ cành cây này sang cành cây khác để lấy được thức ăn. Nhưng cẩn thận, những chú chim khác sẽ cố gắng cướp thức ăn của bạn. Và không chỉ có thức ăn, chúng còn muốn bắt cả bạn. Hãy nhanh nhẹn và đừng để chúng bắt được bạn!