back to home dude

Nhởiững cuộc chiến vi rút : khởi đầu

Nhởiững cuộc chiến vi rút : khởi đầu

về Nhởiững cuộc chiến vi rút : khởi đầu

Sử dụng các tế bào của bạn để chiến đấu với những loại virus khác nhau! Cố gắng để tiếp nhận các ô trống càng nhanh càng tốt và sau đó bắt đầu cuộc tấn công của bạn. Bạn có thể nghĩ ra một chiến lược để hoàn thành mỗi cấp độ?