back to home dude

Nhịp điệu hàng ngày

Nhịp điệu hàng ngày

Về Nhịp điệu hàng ngày

Hãy tránh các tòa. Cố gắng tiến gần về phía bên phải nhất có thể. Hãy ghi điểm sau khi kết thúc trò chơi