back to home dude

Nhiệm vụ tới sao hoả

Nhiệm vụ tới sao hoả

về Nhiệm vụ tới sao hoả

Hãy hạ cánh kịp lúc và đánh bom các toà nhà. Nhưng hãy coi chừng, vì bạn bay thấp dần. Bạn có thể lưu điểm bằng cách nhấn Submit Score sau khi chơi xong.