back to home dude

Nhiệm vụ phòng vệ

Nhiệm vụ phòng vệ

về Nhiệm vụ phòng vệ

Kẻ thù đang bước vào khu vực của bạn, và bạn không muốn việc đó. Bạn sẵn sàng làm mọi thứ để ngăn chúng. Hãy chọn vị trí chiến lược và sắp xếp hàng phòng vệ. Bạn phải tấn công kẻ thù đúng thời điểm để chúng không thể tiến xa vào lãnh thổ của bạn.