back to home dude

Nhiệm Vụ đến Magmamon

Nhiệm Vụ đến Magmamon

về Nhiệm Vụ đến Magmamon

Các nốt nhạc đang tấn công! Bắn chúng bằng cách nhấn đúng các nốt. Giữ các phím để bắn mạnh hơn.