back to home dude

Nhiệm vụ Bóng rồng Z

Nhiệm vụ Bóng rồng Z

Về Nhiệm vụ Bóng rồng Z

Frieza có trongg tay 6 trên 7 quả bóng rồng. Hãy gúp Goku, Vegeta và Trunk ngăn Frieza có được quả bóng cuối cùng, quả bóng mà có thể giúp hắn phá hủy thế giới!