back to home dude

Nhảy trên mặt phẳng

Nhảy trên mặt phẳng

Về Nhảy trên mặt phẳng

Cố gắng không để rơi bằng cách nhảy lên mặt phẳng. Nếu bạn nhảy qua một quả bóng, bạn sẽ nhận được thêm điểm thưởng. Những con chim cung cấp cho bạn thêm điểm cộng.